DỊCH VỤ Bán Vàng

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 140,000đ
Hệ số:

- Giá vàng hiện tại 7 Sever là X3500, 10K = 35TR Vàng

- Nạp tiền tự động không có chiết khấu.

- Nhập sai tên nhân vật vào lịch sử dịch vụ đã mua để sửa.

- Khi đặt đơn xong qua vách núi kakalot để giao dịch.

#Lưu ý : Dùng phiên bản gốc để giao dịch

 

Vị trí ( MẶC ĐỊNH VÁCH NÚI KAKALOT )

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 vangtd1 33 [ONLINE]
2 vangtd2 33 [ONLINE]
3 vangid3 33 [ONLINE]
4 vangtd4 33 [ONLINE]
5 vangtd5 33 [ONLINE]
6 vangtd6 33 [ONLINE]
7 vangtd7 33 [ONLINE]
8 [OFFLINE]

Dịch vụ khác